Молодіжні кредити за рахунок статутного капіталу Фонду під 14,1% річних

Закарпатське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» запрошує  молоді сім’ї  та молодих одиноких громадян отримати житло в кредит під 14,1% за рахунок статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в межах програми державного молодіжного довготермінового кредитування.        
                      
            Умови надання кредиту:       

 Довготерміновий пільговий кредит  на будівництво житла надається молодим сім’ям, в якій чоловік та дружина віком до 35 років , неповним сім’ям, в якій мати (батько) віком до 35 років має неповнолітніх дітей (дитину), одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

Кредит надається молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном до 30 років, але не більше, ніж до виповнення старшому з членів пенсійного віку.

Розмір кредиту на будівництво житла визначається виходячи з норми 21 кв. м. загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. м. на сім’ю  (далі - нормативна площа), вартості будівництва житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, без урахування авансу позичальника. Розрахункова вартість 1 кв. м. житла  визначається згідно експертної оцінки. У разі перевищення нормативної площі позичальник сплачує вартість понаднормативної площі житла за рахунок власних коштів.

Погашення кредиту та відсотків за користування ним здійснюються позичальником починаючи з дати зарахування  коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті. Платежі з погашення кредиту та відсотків за користування кредитом вносяться не рідше, ніж один раз на місяць. Кредит може бути погашено достроково.

Для реєстрації необхідно написати заяву на отримання кредиту, заповнити анкету Позичальника та надати такі документи:

-           довідка про перебування на квартирному обліку всіх членів сім’ї (оригінал);

-           довідка про склад сім’ї  (оригінал);

-           оригінали та копії паспортів повнолітніх членів сім`ї (ст.1, 2, 11 );

-           оригінали та копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера;

-           оригінал та копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

-           оригінал та копію свідоцтва про шлюб;

-           довідка з місця роботи із зазначенням займаної посади, часу перебування на такій посаді та розміру заробітної плати, протягом останніх 6 місяців та інші документи, що підтверджують доходи Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, завірену податковою інспекцією.